Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Wznowienie przyjmowania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - do dnia 09.12.2016 r.!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 05.12.2016 r. wznawia przyjmowanie od osób bezrobotnych wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w związku z możliwością sfinansowania ok. 10 dodatkowych dotacji w kwocie 22 000,00 zł/os. Wnioski przyjmowane będą do dnia 09.12.2016 r. Uwaga! ...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 2017 rok

Rada Rynku Pracy, na posiedzieniu w dniu 23 listopada 2016 r., zdecydowała o wysokości i podziale środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 r. Jednocześnie Rada pozytywnie zaopiniowała priorytety wydatkowania środków KFS zaproponowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustaliła priorytety...

Wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na I kwartał 2017r. w Filii PUP w Łapach

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z wsparcia w formie grupowego poradnictwa zawodowego.

PRACE INTERWENCYJNE - wznowienie przyjmowania wniosków w ramach projektu EFS

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że z dniem 21.10.2016 r. wznowiony został nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu partnerskiego...

STAŻ przez 6 MIESIĘCY! „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” RPOWP

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Bezpieczne Wyjazdy do pracy za granicę w ramach sieci EURES

Zapraszamy na spotkanie informacyjne " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES"

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Filii PUP w Łapach

W dniach 14- 18.11.2016 Filia PUP w Łapach jako jeden z partnerów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowała i zrealizowała działania wspierające i promujące przedsiębiorczość, świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że ze względu na limit środków Funduszu Pracy, wnioski o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zasadach określonych w art. 150 f ustawy z dnia...

Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością

Miasto Białystok, Fundacja Aktywizacja oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski mają zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością, które odbędą się 30 listopada 2016r. w godz.9:00-12:00 w Hotelu Ibis Styles w Białymstoku, ul. Aleja Piłsudskiego 25. Ideą przewodnią Targów Pracy...

Wnioski o organizację stażu - ważna informacja!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku od dnia 21.11.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację staży ze środków Funduszu Pracy . Wznowienie przyjmowania wniosków z FP planowane jest na 02.01.2017 r.   Od 21.11.2016 r. przyjmowane będą do realizacji wyłącznie wnioski w ramach projektu ze środków Europejskiego...

W dniu 10 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami: Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim i Monieckim (Powiatowymi Urzędami Pracy) , zostało zawarte Porozumienie na rzecz wdrażania Programu regionalnego aktywizacji osób...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 10 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami: Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim i Monieckim (Powiatowymi Urzędami Pracy) , zostało zawarte Porozumienie na rzecz wdrażania Programu regionalnego aktywizacji osób...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę