Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat - skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Jesteś osobą bezrobotną, nie masz ukończonych 30 lat oraz należysz do tzw. kategorii NEET (1. Nie pracujesz, 2. Nie kształcisz się, tj. nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 3. Nie szkolisz się, tj. nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W...

Dyżur pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w B-stoku Filia w Łapach w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza mieszkańców gminy Turośń Kościelna na dyżur pracowników Filii PUP w Łapach, który odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej w dniu 23 października 2017r. w godz. 10 – 12.

Wyposażenie stanowiska pracy - nabór wniosków tylko do 31 października 2017 r.!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej .   Wysokość refundacji: do 20 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.   Środki można przeznaczyć na maszyny i urządzenia, meble oraz inne sprzęty niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.   UWAGA! Wnioski o refundację...

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej po raz 9 organizuje Ogólnopolski Tydzień Kariery, który w tym roku przebiega pod hasłem: "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, włączając się w te przedsięwzięcie, zaprasza do skorzystania z zaplanowanych działań

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w Filii PUP w Łapach

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, przyłączając się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji OTK, zaprasza wszystkie osoby chętne, a szczególnie osoby bezrobotne i poszukujące pracy do udziału w zaplanowanych spotkaniach informacyjnych i warsztatowych w dniach 16- 20.10.2017r.

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

09 października 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, rozpoczęła się kolejna edycja „Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy”.

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie...

Jesteś osobą przedsiębiorczą? Zastanawiasz się nad samozatrudnieniem, ale nie masz wystarczających środków na start?

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne . W czasie spotkania omówiona zostanie możliwość uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności, w tym następujące zagadnienia: kto może ubiegać się o dotację, kwota dofinansowania w 2017 roku, zasady udzielania wsparcia w postaci dotacji,...

UWAGA, Pracodawcy i przedsiębiorcy!

Jeszcze tylko do 31.10.2017 r. przyjmowane są wnioski o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia . Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania !   Kwota refundacji to 2 000,00 zł + składki ZUS miesięcznie za każdą osobę, przez 12 miesięcy zatrudnienia.     Procedura ubiegania się o...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 3 października 2017 r., o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę