Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Podziękowania za udział w Targach Pracy „Majówka z Pracodawcą”

Podziękowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku za udział w Targach Pracy "„Majówka z Pracodawcą" .

„Majówka z Pracodawcą” - Targi Pracy 2017

W dniu 24.05.2017 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w Targach Pracy 2017 „Majówka z Pracodawcą" organizowanych przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Spotkanie pn. Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą w Filii PUP w Łapach

W dn. 18.05.2017r. w Filii PUP w Łapach odbyło się spotkanie pn. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”. Gościem spotkania była Pani Beata Chrościńska – doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Przedstawiła ona zasady działania sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz aktualną sytuację na europejskim rynku pracy.

Spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 24 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Pracy przy ul. Boh. Westerplatte 8 w Łapach

Posiedzenie Kapituły Konkursu „Pracodawca – Partner 2016 roku”

W dniu 10.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Pracodawca – Partner 2016 roku”.

Szkolenia w zawodzie kierowcy

Tylko teraz i tylko w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przeszkoli w zawodzie kierowcy osoby bezrobotne , które mają niskie kwalifikacje (co najwyżej wykształcenie średnie) oraz: są osobami długotrwale bezrobotnymi lub mają powyżej 50 lat   W ramach szkolenia możliwe jest sfinansowanie jednocześnie: kosztu: badań lekarskich,...

Nabory na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku prowadzi nabór na szkolenia grupowe: AutoCAD i SolidWorks z kosztorysowaniem, Spawanie metodą MAG. Szczegóły w zakładce Nabory na szkolenia .

środki PFRON

 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie powiatu mogą ubiegać się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. ...

Spotkanie informacyjne z cudzoziemcami

W dniu 25.04.2017r. w Sali Informacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zorganizowano spotkanie informacyjne z cudzoziemcami, zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne.

Urząd Przyjazny Pracodawcy

W dniu 20 kwietnia 2017 r. firma Rycar Sp z o.o. Sp. K. nadała Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku tytuł "Urząd Przyjazny Pracodawcy"

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę