Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 102
(wejście od strony ZDZ, na parterze)
w godzinach 10:00 - 14:00
.
tel.   85 747 38 79
        85 747 38 76
e-mail: zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

Aktualności

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Łapach

W dniu 07.02.2018r. w Filii PUP w Łapach odbyło się spotkanie informacyjne nt. " Dotacje na założenie działalności gospodarczej" mające na celu przybliżenie oferowanej przez Urząd Pracy formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Organizacja prac interwencyjnych - nabór tylko do dn. 09.02.2018 r.

W związku z ogromnym zainteresowaniem Powiatowy Urząd Pracy z dniem 12.02.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" PO WER i „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" RPOWP.   ...

Dofinansowanie usług rozwojowych w województwie podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje projekt pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" . Projekt skierowany jest do podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 7 lutego 2018r. o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Pracy przy ul. Boh. Westerplatte 8 w Łapach

Spotkanie informacyjne w Filii PUP w Łapach dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku Filii w Łapach odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do lokalnych przedsiębiorców dotyczące zatrudniania cudzoziemców według nowych zasad wprowadzonych z dniem 01.01.2018r

Spotkanie z pracodawcami

W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, odbyło się spotkanie pracownika tut. Urzędu z lokalnymi pracodawcami. Jego tematyka dotyczyła nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców na terenie kraju, wprowadzanych z dniem 01.01.2018 r., zapisami znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W trakcie spotkań omówiono nowe zasady rejestracji w urzędach pracy...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dnia 24 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

26 stycznia 2018 Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Zapraszamy do skorzystania z przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Dnia Otwartego w Podlaskich Urzędach Pracy

Jak zatrudnić cudzoziemca - zmiany od 01 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). 15 grudnia 2017 w Dzienniku Ustaw ukazały się Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Prosimy się z nimi zapoznać. Rozporządzenie Ministra Rodziny,...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę