Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

STAŻ przez 6 MIESIĘCY! „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” RPOWP

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Szkolenia

Od dnia 19.09.2016 r. o szkolenia indywidualne finansowane z Funduszu Pracy mogą ubiegać się wyłącznie: osoby bezrobotne długotrwale, osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne...

Trwają nabory na szkolenia

Masz mniej niż 30 lat i chcesz zdobyć nowe uprawnienia, które będą dodatkowym atutem przy uzyskaniu zatrudnienia - trwają ostatnie nabory na szkolenia grupowe w 2016 r.

Wykaz planowanych porad zawodowych na IV kwartał 2016 roku

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, których celem jest lepsze przygotowanie do efektywnego poruszania się po rynku pracy. Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę z doradcami zawodowymi

Porozmawiaj z nami przez Skype`a

Od 15.09.2016 r. (czwartek) uruchamiamy nową usługę.Osoby zainteresowane (pracodawcy i osoby poszukujące pracy) będą miały możliwość skontaktowania się z nami za pomocą Skype`a.

Bony szkoleniowe - wstrzymanie naboru wniosków

W związku z wyczerpaniem środków finansowych, tut. Urząd od dnia 14.09.2016r. wstrzymuje nabór wniosków na szkolenia realizowane w ramach bonów szkoleniowych.

Dożynki Gminne w Gródku.

W dniu 10 września 2016 r. pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w Dożynkach Gminnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku.

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Łapach

W dniu 08.09.2016 Filia PUP w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zorganizowała spotkanie informacyjne nt. " Dotacje na założenie działalności gospodarczej" mające na celu wsparcie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Filia PUP w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dot. mozliwości podjęcia pracy na stanowisku Opiekuna Osób Starszych w Niemczech

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy Interkadra Sp. z o.o, które odbędzie się w dn. 15.09.2016 o godz. 10 w siedzibie Filii PUP w Łapach w pok. nr 10.

Projekt "Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku poszukuje osób zainteresowanych udziałem w bezpłatnym projekcie „SZEROKIE HORYZONTY – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę