Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 311 (III piętro PUP) w godz. 1000 - 1400
tel.  85 747 38 79, 85 747 38 76,      e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

UWAGA: nowe druki oświadczeń oraz wniosków znajdują się: dokumenty do pobrania

Aktualności

Spotkanie z cudzoziemcami

W dniu 15.11.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zorganizowano spotkanie informacyjne dla cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. W jego trakcie doradca klienta  oraz doradca zawodowy zapoznali uczestników spotkania z prawami i obowiązkami wynikającymi  z rejestracji w Urzędzie, zasadami korzystania z ofert pracy, sposobami poszukiwania pracy oraz  możliwościami...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego, które zostały przeznaczone do sprzedaży.

Dyżury w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że z dniem 13.11.2018r. zostają wznowione dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dotyczących dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej...

Ogłaszamy uzupełniający nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do kobiet po 30 roku życia!

W terminie 13 – 16 listopada 2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego....

Spotkanie z pracodawcami i instytucjami rynku pracy

7 listopada 2018 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji na Śniadaniu Biznesowym, którego tematem przewodnim było „Jak obniżyć koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika". Zostały przedstawione informacje o najkorzystniejszych z punktu widzenia pracodawcy, instrumentach rynku pracy. W czasie dyskusji poruszono kwestie dotyczące wprowadzania i adaptacji młodych pracowników na rynek pracy,...

Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy wznawia nabór wniosków na b on na zasiedlenie w okresie 13-19.11.2018r. Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon, w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie 10 osób! ...

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FILII PUP W ŁAPACH 13- 16.11.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach po raz kolejny przyłącza się do inicjatywy jaką jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i zaprasza w dniach 13-16 listopad 2018r. do udziału w zaplanowanych działaniach.

Badanie potrzeb szkoleniowych pracodawców - ankieta

Szanowni Państwo. W ramach Europejskich Dni Pracodawców zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych dotyczących potrzeb szkoleniowych w 2019 r.

Seminarium "Rekrutacja i rozwój zawodowy pracowników inwestycją w przyszłość firmy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku organizuje seminarium w swojej siedzibie (przy ul. Pogodnej 22) skierowane do pracodawców pt. „Rekrutacja i rozwój zawodowy pracowników inwestycją w przyszłość firmy”

Dyżur w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że wtorkowe dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dla dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie stanowiska pracy z dniem 25.10.2018 r. zostają wstrzymane do odwołania.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
UE-kolumna
Zatrudnianie cudzoziemców

Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

Celem programu jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez podniesienie ich umiejętności zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego...

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

Celem programu jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez podniesienie ich umiejętności zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego...

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę