Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

VII Forum Rynku Pracy

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy pracodawców, instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy, osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia oraz wszystkich zainteresowanych na VII Forum Rynku Pracy. Forum odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. w godz. 1000 – 1400 w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A.

Konferencja " Wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy" - Łapy 18.01.2017

W dniu 18 stycznia 2017r. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach odbyła się konferencja pt. „Wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy” zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, która była skierowana do lokalnych przedsiębiorców.

Dzień Otwarty w Filii PUP w Łapach

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z działań zaplanowanych w ramach inicjatywy jaką jest Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy w dn. 26.01.2017r.

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Zapraszamy do skorzystania z Dni Otwartych w Podlaskich Urzędach Pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - rezerwa 2017 r.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się przez nasz Urząd o rezerwę Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest uzyskanie informacji o zapotrzebowaniu na takie środki od Pracodawców.   W związku z tym prosimy PRACODAWCÓW z miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego o przedstawienie wg wzoru zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 25.01.2017 r.   Wypełnione formularze można...

Konferencja "Wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy" 18.01.2017r. - Zaproszenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza do udziału w Konferencji pt. : "Wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy"

Zgłoszenie do rejestracji przez internet

Przypominamy o możliwości dokonania zgłoszenia do rejestracji w naszym urzędzie przez internet https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/ankieta  

Dyżur w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dla dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie stanowiska pracy wznowione zostaną z chwilą przyjęcia do realizacji rozpatrzonych w b.r. wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia ( luty 2017 r. )  

Praca w Holandii

Europejskie Służby Zatrudnienia EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zapraszają na spotkanie rekrutacyjne zainteresowanych podjęciem pracy w Holandii .

Informacja o naborze wniosków w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o rozpoczęciu od dn. 4 stycznia 2017 r. naboru wniosków, które będą realizowane w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego :   Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowany do osób młodych, poniżej 30 roku życia ...

W dniu 10 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami: Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim i Monieckim (Powiatowymi Urzędami Pracy) , zostało zawarte Porozumienie na rzecz wdrażania Programu regionalnego aktywizacji osób...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 10 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami: Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Kolneńskim, Łomżyńskim i Monieckim (Powiatowymi Urzędami Pracy) , zostało zawarte Porozumienie na rzecz wdrażania Programu regionalnego aktywizacji osób...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę