Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Spotkanie z pracodawcami - nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

W dniu 11.12.2017 r., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, odbyło się spotkanie pracowników tut. Urzędu z lokalnymi pracodawcami. Jego tematyka dotyczyła nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców na terenie kraju, wprowadzanych z dniem 01.01.2018 r., zapisami znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W trakcie spotkania omówiono nowe zasady rejestracji w urzędach pracy...

Początek drogi zawodowej - spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Choroszczy

W dn. 07.12.2017 r. odbyło się spotkanie z uczniami III klas gimnazjum w Zespole Szkół w Choroszczy. Doradca zawodowy przybliżył najistotniejsze aspekty przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, który jest początkiem drogi zawodowej każdej młodej osoby.  Kolejny panel dotyczył zawodów przyszłości w ujęciu międzynarodowy jak i lokalnym - przedstawiono najszybciej rozwijające się branże oraz ich zapotrzebowania kadrowe....

Ostatnia chwila na złożenie wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej!! Nabór tylko do 8 grudnia 2017 r.

Jeszcze tylko do 08.12.2017 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy - kwota wsparcia wynosi 20 . 000 zł . Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą i masz pomysł na biznes, Urząd może dofinansować zakup: maszyn i urządzeń, materiałów i surowców, reklamy oraz pokryć koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności. ...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę "

Zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem pracy za granicą w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES na spotkanie informacyjne z Doradcą EURES

Planowane w I kwartale 2018 roku grupowe porady zawodowe

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, prowadzone przez doradców zawodowych, w ramach grupowych porad i informacji zawodowych

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 01.01.2018 r. zapraszamy Pracodawców na spotkanie informacyjne w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 do sali 310 (III piętro). Informacje i zapisy pod numerem telefonu - 85 747 38 62, 85 747 38 18.

IV Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

W dniu 29 listopada 2017r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyły się kolejne Targi Pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Targi zostały zorganizowane przez Fundację Aktywizacja we współpracy z Miastem Białystok oraz Polskim Związkiem Niewidomych. Partnerem wydarzenia został Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. W Targach wzięli udział...

Aktywizacja lokalnej społeczności w Filii PUP w Łapach

Mając na celu aktywizację zawodową lokalnej społeczności Filia PUP w Łapach zorganizowała cykliczne warsztaty dla uczestników projektu socjalnego „Bądź aktywny! Bezczynność = bezrobocie” realizowanego przez MOPS w Łapach.

Wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na I kwartał 2018 r. w Filii PUP w Łapach

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w zajęciach grupowego poradnictwa zawodowego.

Bon na zasiedlenie - nabór wniosków tylko do 20 grudnia 2017 r.!

Jeszcze tylko do 20.12.2017 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie! Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, nie masz ukończonych 30 lat oraz planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon, w ramach którego otrzymasz środki finansowe (8 440 zł.) na pokrycie kosztów zamieszkania. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę