Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Planowane porady grupowe na II kwartał 2017 roku

Już dziś zachęcamy do skorzystania z zajęć grupowych organizowanych przez doradców zawodowych w II kwartale 2017 roku. Udział w tych warsztatach to, szansa na lepsze poznanie swoich zasobów, przeanalizowanie oczekiwań pracodawców, przygotowanie się do rozmowy wstępnej, napisanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, dokonanie analizy SWOT pomysłu na biznes. Zapraszamy.

Przyjmowanie wniosków ze środków Funduszu Pracy - AKTUALIZACJA 27.02.2017

Informujemy, że od dnia 22 lutego 2017 r. wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą do realizacji: w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (maksymalna kwota 24 000 zł)*, w ramach środków Funduszu Pracy (maksymalna kwota 20 000 zł).   *Jakie kryteria powinny spełniać...

Zmiany we wnioskach i regulaminach - nowe wersje druków!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 21 lutego 2017 r. obowiązują nowe wersje wniosków i regulaminów na następujące formy wsparcia: 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej , 2. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy , 3. Prace interwencyjne . Aktualne druki dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania .   Uwaga! Po 21 lutym 2017 r. wnioski na ww....

Spotkanie informacyjne w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dnia 21 lutego 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie pracowników urzędu z pracodawcami zainteresowanymi uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedstawiono zasady ubiegania się o środki w ramach KFS oraz omówiono dokumenty aplikacyjne w tym zakresie. ...

Informacja o naborze wniosków w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o rozpoczęciu od dn. 4 stycznia 2017 r. naboru wniosków, które będą realizowane w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego :   Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowany do osób młodych, poniżej 30 roku życia ...

Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością planujące założenie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 02.03.2017r. o godz. 12.00 w siedzibie tutejszego Urzędu ( sala nr 310, III piętro). Spotkanie ma na celu poinformowanie  o możliwościach i zasadach pozyskania środków publicznych dostępnych w tutejszym Urzędzie na dofinansowanie rozpoczęcia...

Rekrutacja do pracy w Niemczech

Niemiecka Agencja Pracy Tymczasowej Piening GmbH Montage poszukuje pracowników

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 27 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r., w godz. 7 30 – 15 30 . Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego wpływu...

VII Forum Rynku Pracy

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy pracodawców, instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy, osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia oraz wszystkich zainteresowanych na VII Forum Rynku Pracy, które odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Hali Sportowej...

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Filii PUP w Łapach

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby planujące założenie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 16.02.2017r., o godz. 10.00 pok. 10

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (II)”

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode na...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (II)”

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę