Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Pół roku z funduszami EFS

Na koniec czerwca b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dokonał podsumowania realizowanych...

Nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Od 29 lipca 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wstrzymuje nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Projekt skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Fundacja Aktywizacja, w partnerstwie z fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i...

„Rozwój – Praca – Odpowiedzialność”

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność"    ...

Porady grupowe

Zapraszamy osoby bezrobotne do skorzystania z oferty zajęć warsztatowych, których celem jest bardziej efektywne funkcjonowanie na rynku pracy

Łapy. Szansa na pracę dla mieszkańców.

W Łapach może zostać uruchomiony oddział firmy "VENA" Mariusz Zalewski.  Główna siedziba i cały proces produkcyjny odbywa się w Białymstoku . Zakład z roku na rok umacnia swoją pozycję na rynku, powstają oddziały w...

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Łapach

       W dniu 29.06.2016 Filia PUP w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zorganizowała spotkanie informacyjne nt. " Dotacje na założenie działalności gospodarczej" mające na celu wsparcie...

Giełda Pracy

Eurest Poland Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa    Zatrudni   pracownika gastronomii Praca w restauracji pracowniczej w Białymstoku Praca na 1 zmianę, na okresie próbnym – umowa zlecenie - 12 zł...

Nabór na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku prowadzi nabór na następujące szkolenia grupowe: Kierowca wózków jezdniowych, Pracownik magazynu, Spawanie metodą MAG, Spawanie metodą TIG, Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, ...

Bezpieczne wyjazdy za granicę w celu poszukiwania pracy

W dniu 28.06.2016 r. odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z doradcą EURES  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Osobom zainteresowanym przedstawiono informacje nt. sieci EURES, jak poszukiwać...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę