Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - wznowienie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 21.10.2016 r. wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej . Pracodawcy, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie zobowiązani zostaną do podpisania z Urzędem umowy i zrealizowania zakupów na...

PRACE INTERWENCYJNE - wznowienie przyjmowania wniosków w ramach projektu EFS

Powiatowy Urząd Pracy z dniem 21.10.2016 r. wznawia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność " RPOWP skierowanego do osób powyżej 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu...

Giełda Pracy

Avenir Consulting Group Sp. Z o. o. poszukuje pracowników ogólnobudowlanych/ monterów rusztowań

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że nadal przyjmowane są wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w tym w ramach projektów EFS: 1. POWER – dla osób poniżej 30 roku życia, które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą (dodatkowo, w przypadku osób do 25 r.ż. wsparcie powinno być udzielone...

Porozmawiaj z nami przez Skype`a

Od 15.09.2016 r. uruchomiliśmy nową usługę.Osoby zainteresowane (pracodawcy i osoby poszukujące pracy) mają możliwość skontaktowania się z nami za pomocą Skype`a.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Filii PUP w Łapach

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, przyłączając się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji OTK, zaprasza wszystkie osoby chętne, a szczególnie osoby bezrobotne i poszukujące pracy do udziału w zaplanowanych spotkaniach informacyjnych i warsztatowych w dniach 17-21.10.2016.

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat – skorzystaj z bonu na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania.

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Łapach

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, GPI Funduszy Europejskich i Stowarzyszeniem N.A.R.E.W zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ .

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016

Już po raz 8 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych ogłosiło w dniach 17 - 23 października 2016 roku Ogólnopolski Tydzień Kariery. Będzie on przebiegał pod hasłem "Bądź autorem swojej Kariery"

Dyżur pracowników PUP Białystok Filia w Łapach w Gminie Turośń Kościelna

W dniu 30.09.2016r. pracownicy Filii PUP w Łapach pełnili dyżur w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę