Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Wykaz planowanych porad zawodowych na IV kwartał 2016 roku

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, których celem jest lepsze przygotowanie do efektywnego poruszania się po rynku pracy. Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę z doradcami zawodowymi

Program regionalny aktywizacji osób bezrobotnych w województwie podlaskim

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku "Programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim" , z dniem 01.09.2016 r. Urząd rozpocznie...

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W związku z przyznaniem Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku środków rezerwy Funduszu Pracy, z dniem 01.09.2016 r. Urząd rozpocznie przyjmowanie od osób bezrobotnych wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności...

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat – skorzystaj z bonu na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów...

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat – skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą i masz pomysł na biznes, Urząd może przyznać Ci dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

W związku z przyznaniem Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku środków rezerwy Funduszu Pracy, z dniem 29.08.2016 r. Urząd wznowi przyjmowanie od pracodawców wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy . ...

Dożynki Gminne w Dobrzyniewie Dużym.

W dniu 28 sierpnia 2016 r. pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w Dożynkach Gminnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Osoby zainteresowane miały możliwość...

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Łapach

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”.

XVII Tykocińska Biesiada Miodowa

W dniu 20 sierpnia 2016 r. pośrednicy pracy tut. Urzędu uczestniczyli w festynie – „XVII Tykocińskiej Biesiadzie Miodowej", organizowanym przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej. Zainteresowani mieli...

Trwają nabory na szkolenia

Masz mniej niż 30 lat i chcesz zdobyć nowe uprawnienia, które będą dodatkowym atutem przy uzyskaniu zatrudnienia - trwają ostatnie nabory na szkolenia grupowe w 2016 r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę