Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Łapach

W dniu 18.09.2017r. w Filii PUP w Łapach odbyło się spotkanie informacyjne nt. " Dotacje na założenie działalności gospodarczej" mające na celu przybliżenie oferowanej przez Urząd Pracy formy wsparcia jaką są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP

Informujemy, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2017 r., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku został utworzony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 18 wrzesnia 2017r. o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Pracy przy ul. Boh. Westerplatte 8 w Łapach

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia .   Kwota refundacji to 2 000,00 zł + składki ZUS miesięcznie za każdą osobę, przez 12 miesięcy zatrudnienia.     Procedura ubiegania się o refundację kosztów...

Wyposażenie stanowiska pracy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej .   Wysokość refundacji: do 20 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.   Środki można przeznaczyć na maszyny i urządzenia, meble oraz inne sprzęty niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.       Procedura...

Trwa nabór wniosków - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina, że nadal przyjmowane są wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Kwota dofinansowania w przypadku Funduszu Pracy to   20 000,00 zł . Kwota dofinansowania w przypadku środków EFS* to   24 000,00 zł .     *W ramach projektów EFS : 1. „Aktywizacja...

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza dodatkowy  nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu, pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365...

Dodatkowy nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza dodatkowy  nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu, pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, w dniu 25 września  2017 r. w godz. 8 00 - 15 00 .   Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu...

Nabór do służby w Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku prowadzi nabór do słuzby w Policji na terenie województwa podlaskiego. Szczegółowe informacje: http://www.podlaska.policja.gov.pl/ .....

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę