Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 311 (III piętro PUP) w godz. 1000 - 1400
tel.  85 747 38 79, 85 747 38 76,      e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

UWAGA: nowe druki oświadczeń oraz wniosków znajdują się: dokumenty do pobrania

Aktualności

Nabór wniosków KFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabory wniosków w ramach Funduszu Pracy na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia...

Rekrutacja wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dn. 3 stycznia 2019 r . rozszerza rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)" . Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dot. realizacji przedsięwzięcia działania projektu skierowane są do młodych osób bezrobotnych do 30 roku życia , zakwalifikowanych...

Nabory wniosków w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (V)"

Przypominamy, że obecnie są prowadzone nabory wniosków w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego ...

Wyróżnienie w konkursie „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia - dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi”

W dniu 19.12.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku otrzymał Wyróżnienie w konkursie „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia – dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi" . Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Zaprezentowane inicjatywy startujące w konkursie miały pozytywny wpływ na zmianę...

Serwis employear.com

Zapraszamy do skorzystania z usług serwisu internetowego z poradami dla osób poszukujących pracy http://www.employear.com. Można tam znaleźć informacje dotyczące m.in. rekrutacji, zatrudnienia, prawa pracy oraz wzory pism i dokumentów, które ułatwią napisanie własnego CV lub listu motywacyjnego.

Spotkanie informacyjne EURES

W dniu 11.12.2018 r. odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z doradcą EURES  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Osobom zainteresowanym przedstawiono informacje nt. sieci EURES, jak poszukiwać pracy poprzez wybrane strony internetowe. Jakie...

Spotkanie w Podlaskiej Izbie Rolniczej

W dniu 03.12.2018 r., odbyło się spotkanie w Podlaskiej Izbie Rolniczej, w którym uczestniczyli: przedstawiciele Izby, sołtyski z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Celem spotkania było przybliżenie informacji o programach i możliwych formach wspierania rolników oraz podmiotów gospodarczych, działających w...

Wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na I kwartał 2019 r. w Filii PUP w Łapach

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w zajęciach grupowego poradnictwa zawodowego.

Wykaz planowanych porad grupowych na I kwartał 2019 roku

Zapraszamy do skorzystania z zajęć warsztatowych, które mają na celu ułatwienie osobom poszukującym zatrudnienia efektywnego funkcjonowania na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program wspierania przedsiębiorczości

Okres realizacji programu: 01.12.2018 r. – 31.12.2018 r. W IV kwartale 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy, tj. program wspierania rozwoju...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych skierowany do osób bez kwalifikacji zawodowych zamieszkujących teren powiatu białostockiego

Celem programu jest wsparcie osób bezrobotnych w podniesieniu ich kwalifikacji lub kompetencji w postaci...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program wspierania przedsiębiorczości

Okres realizacji programu: 01.12.2018 r. – 31.12.2018 r. W IV kwartale 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy, tj. program wspierania rozwoju...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych skierowany do osób bez kwalifikacji zawodowych zamieszkujących teren powiatu białostockiego

Celem programu jest wsparcie osób bezrobotnych w podniesieniu ich kwalifikacji lub kompetencji w postaci...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      
UE-kolumna
Zatrudnianie cudzoziemców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę