Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

W związku z przyznaniem Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku środków rezerwy Funduszu Pracy, z dniem 29.08.2016 r. Urząd wznowi przyjmowanie od pracodawców wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy . ...

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat – skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą i masz pomysł na biznes, Urząd może przyznać Ci dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat – skorzystaj z bonu na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów...

Spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej" w Łapach

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”.

XVII Tykocińska Biesiada Miodowa

W dniu 20 sierpnia 2016 r. pośrednicy pracy tut. Urzędu uczestniczyli w festynie – „XVII Tykocińskiej Biesiadzie Miodowej", organizowanym przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej. Zainteresowani mieli...

Trwają nabory na szkolenia

Masz mniej niż 30 lat i chcesz zdobyć nowe uprawnienia, które będą dodatkowym atutem przy uzyskaniu zatrudnienia - trwają ostatnie nabory na szkolenia grupowe w 2016 r.

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ziemskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że przyjmuje wnioski: - od pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie  białostockiego powiatu...

Spotkanie dla zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy pielęgniarek w dniu 08.08.2016 r.

W związku z sygnalizowaną przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koniecznością niesienia pomocy bezrobotnym pielęgniarkom oraz w obliczu zwiększającego się w Polsce z roku na rok zapotrzebowania na opiekę...

Nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych

Od 08 sierpnia 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wstrzymuje nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Pół roku z funduszami EFS

Na koniec czerwca b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku dokonał podsumowania realizowanych...

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.08.2017 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r. POWER Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę