Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

Bezpieczne wyjazdy za granicę w celu poszukiwania pracy

W dniu 18.07.2017 r. odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie tut. Urzędu, pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, w dniu 14...

Wznowienie naboru wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności i refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy - od 24 lipca 2017!

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 lipca 2017 r. w sprawie...

Dyżur pracowników Filii PUP w Łapach w Gminie Poświętne

W dniu 11.07.2017r. pracownicy Filii PUP w Łapach pełnili dyżur w Urzędzie Gminy w Poświętne

Nowy projekt ze środków EFS - "Program 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego „Program 30+" w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu...

Dni Czarnej Białostockiej

W dniu 09 lipca 2017 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w Dniach Czarnej Białostockiej. Pośrednicy pracy przygotowali stoisko Urzędu oraz udzielali zainteresowanym informacji dotyczących zarówno aktualnych propozycji zatrudnienia (krajowych i zagranicznych w ramach sieci EURES) , jak i informacji o realizowanych programach rynku pracy. Osoby bezrobotne mogły również uzyskać informacje...

środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub...

Bezpieczne Wyjazdy do pracy za granicę w ramach sieci EURES

Zapraszamy na spotkanie informacyjne " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES"

Wstrzymanie naboru wniosków i podpisywania umów - dofinansowanie na podjęcie działalności, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Informujemy, że w związku z uchyleniem z dniem 01 lipca 2017 roku rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23.04.2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...

Dyżur pracowników Filii PUP w Łapach w Gminie Poświętne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza mieszkańców gminy Poświętne na dyżur pracowników Filii PUP w Łapach, który odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem w dniu 11 lipca 2017r., w godz. 10 – 12.

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę