Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Jak zatrudnić cudzoziemca - zmiany od 01 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). 15 grudnia 2017 w Dzienniku Ustaw ukazały się Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia...

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 01.01.2018 r. zapraszamy Pracodawców na spotkanie informacyjne w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 do sali 310 (III piętro). Informacje i zapisy pod numerem telefonu - 85 747 38 76, 85 747 38...

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 19 lutego 2018...

Rekrutacja wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dn. 15 stycznia 2018r. do dn. 28 lutego 2018r. otwiera rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" . Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dot....

Rekrutacja wniosków w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (IV)” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dn. 15 stycznia 2018r. do dn. 28 lutego 2018r. otwiera rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020). Zgodnie z wytycznymi...

Rozpoznanie dot. zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2018 r.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się przez nasz Urząd o rezerwę Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest uzyskanie informacji o zapotrzebowaniu na takie środki od Pracodawców.   W związku z tym prosimy PRACODAWCÓW z miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego o przedstawienie wg wzoru zapotrzebowania na środki...

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - WAŻNE !

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina, iż nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia został zakończony z dn. 1 listopada 2017 r.   Zgodnie z art. 150g. ust. 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w miesiącu styczniu 2018 r. nie będą przyjmowane: - Wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne, - Wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminów, - Wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. ...

Dyżury w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dla dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie stanowiska pracy wznowione zostaną z chwilą przyjęcia do realizacji pierwszych wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia. Prosimy śledzić aktualności na stronie...

Boże Narodzenie 2017

Wyświetlanie 1 - 10 z 190 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę