Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Rozeznanie rynku - przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

W związku z planowaną w 2018 roku realizacją szkoleń finansowanych ze środków Fundudzu Pracy, w tym w ramach bonów szkoleniowych,  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się do instytucji szkoleniowych z prośbą o podanie informacji dot. ceny szkolenia jednej osoby na wskazanych kursach . Prosimy o przedstawienie...

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że ulotki rozprowadzane na jego terenie nie są redagowane przez PUP, a zawarta w nich oferta nie należy do katalogu usług urzędu. Ponadto fakt skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy, nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania bezzwrotnej dotacji na...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego skierowanego do osób...

Nabór wniosków o dotację w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej...

Nabór wniosków o dotację w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 19 marca 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skierowanego...

Informacja o Naborze nr PSFWP 1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozowojowych w województwie podlaskim - ogłasza nabór Nr PSFWP 1/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych . Projekt skierowany jest do podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników. ...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt.: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 15 marca 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie tut. Urzędu w Łapach ul. Boh....

Nabór wniosków na bony stażowe oraz bony na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 12 marca 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o przyznanie bonów stażowych oraz bonów na zasiedlenie w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"...

Spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej

W dniu 06.03.2018r. w siedzibie tutejszego Urzędu odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do osób z orzeczoną niepełnosprawnością planujących założenie własnej firmy. W trakcie spotkania pracownicy Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Działu Instrumentów Rynku Pracy tut. Urzędu poinformowali uczestników o...

Informacja o PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Białystok informuje, iż Informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT- 11 oraz roczne raporty składek społecznych i zdrowotnych za 2017 r. zostały wysłane świadczeniobiorcom PUP drogą pocztową. W przypadku nieotrzymania PIT-u należy złożyć w Urzędzie indywidualny wniosek o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 207 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę