Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków KFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabory wniosków w ramach Funduszu Pracy na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia...

Rekrutacja wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dn. 3 stycznia 2019 r . rozszerza rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)" . Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dot. realizacji przedsięwzięcia...

Nabory wniosków w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (V)"

Przypominamy, że obecnie są prowadzone nabory wniosków w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego ...

Wyróżnienie w konkursie „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia - dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi”

W dniu 19.12.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku otrzymał Wyróżnienie w konkursie „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia – dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi" . Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w...

Serwis employear.com

Zapraszamy do skorzystania z usług serwisu internetowego z poradami dla osób poszukujących pracy http://www.employear.com. Można tam znaleźć informacje dotyczące m.in. rekrutacji, zatrudnienia, prawa pracy oraz wzory pism i dokumentów, które ułatwią napisanie własnego CV lub listu motywacyjnego.

Wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na I kwartał 2019 r. w Filii PUP w Łapach

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w zajęciach grupowego poradnictwa zawodowego.

Wykaz planowanych porad grupowych na I kwartał 2019 roku

Zapraszamy do skorzystania z zajęć warsztatowych, które mają na celu ułatwienie osobom poszukującym zatrudnienia efektywnego funkcjonowania na rynku pracy

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicę.

Ostatnie bony na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że jeszcze tylko dwie osoby bezrobotne , których zatrudnienie jest uzależnione od zdobycia kwalifikacji i mają nie więcej niż 30 lat, miejsce zamieszkania na terenie powiatu białostockiego, wykształcenie max. średnie mogą ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego. W...

Wyświetlanie 1 - 10 z 287 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę