Ochrona Danych Osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Ochrona Danych OsobowychW Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Stanisław Wyszyński.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez email bibi@praca.gov.pl oraz pod numerem tel. 85 747 38 24 lub pisemnie na adres siedziby.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

·  Klauzula informacyjna nr 1 - informacja publiczna
·  Klauzula informacyjna nr 2 - dla bezrobotnych
·  Klauzula informacyjna nr 3 - dla pracodawcy
·  Klauzula informacyjna nr 4 - dla poręczycieli
·  Klauzula informacyjna nr 5 - dla osób wskazanych we wnioskach i umowach
·  Klauzula informacyjna nr 6 - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
·  Klauzula informacyjna nr 7 - korespondencja
·  Klauzula informacyjna nr 8 - dla pełnomocnika, kuratora, opiekuna prawnego klienta
·  Klauzula informacyjna nr 9 - dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie środków PFRON
·  Klauzula informacyjna nr 10 - dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę