Ochrona Danych Osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Ochrona Danych OsobowychW Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Stanisław Wyszyński.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez email bibi@praca.gov.pl oraz pod numerem tel. 85 747 38 24 lub pisemnie na adres siedziby.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę