Ogłoszenia o naborze wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nabór wniosków dotyczących form wsparcia finansowanych ze środków PFRON

Środki PFRON

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr LXIX/948/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby
z niepełnosprawnością - 
mieszkańców miasta Białegostoku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - zainteresowane sfinansowaniem kosztów wybranego szkolenia, do składania Wniosków.
 
       (Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy
        oraz  Zasady finansowania szkoleń do pobrania TUTAJ)
 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 85 747 38 55.
 
Wypełnione Wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) można składać::
1. w postaci papierowej:
- osobiście w pokoju nr 6 na parterze
- pocztą tradycyjną na adres:
                       Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
                       ul. Pogodna 63/1
                       15-365 Białystok 
2. elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
(Link do ePUP: 
https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#)
3. za pośrednictwem SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON
(Link do strony PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę