Nabory na szkolenia - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nabory na szkolenia


OGŁOSZENIE
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie
 
27.04.2017 r. – 02.06.2017 r.
 
przyjmuje zgłoszenia na szkolenie
 
„AutoCAD i SolidWorks z kosztorysowaniem"
 
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
 
Zakres szkolenia: AutoCAD – poziom I, AutoCAD – poziom II, SolidWorks, kosztorysowanie w programie Norma PRO.
 
Liczba uczestników szkolenia:  dziesięć
 
Miejsce i termin realizacji szkolenia: Białystok, czerwiec – lipiec 2017 r.
 
Liczba godzin szkolenia: 150 godzin
 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, które:
 • mają mniej niż 30 lat (osoby w wieku 18-25 mogą być zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące w momencie rozpoczęcia udziału  projekcie), oraz:
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych)
 • posiadają co najmniej wykształcenie policealne (preferowane wykształcenie budowlane lub mechaniczne),
 • w latach 2015 - 2016 nie uczestniczyły w działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.
 
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
 
OGŁOSZENIE
 
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w okresie
 
27.04.2017 r. – 02.06.2017 r.
 
przyjmuje zgłoszenia na szkolenie
 
„Spawanie metodą MAG"
 
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 

Zakres szkolenia: technika i technologia spawania, procesy, materiałyi urządzenia spawalnicze, BHP, zajęcia praktyczne.
 
Liczba uczestników szkolenia:  dwanaście
 
Miejsce i termin realizacji szkolenia:  Białystok, czerwiec - lipiec 2017 r.
 
Liczba godzin szkolenia: 120 godzin
 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, które:
 • posiadają co najwyżej wykształcenie średnie (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, ogólnokształcące, techniczne) - preferowane wykształcenie mechaniczne lub staż pracy m.in. w zawodach ślusarz, mechanik, tokarz oraz
 • są długotrwale bezrobotne lub
 • mają więcej niż 50 lat
 • w latach 2015 - 2016 nie uczestniczyły w działaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
 • nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.
 
Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
 • świadectwo egzaminu spawacza lub certyfikat EN (po zdaniu egzaminu),
 • książeczka spawacza (po zdaniu egzaminu).
 
Dział Szkoleń 

III piętro, pokój nr 309 (tel. 85 747-38-31, 747-38-65)

 
Załączniki
Karta kandydata na szkolenie grupowe.doc

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę