Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białymstoku

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białymstoku wchodzą osoby powoływane przez Starostę Powiatu Białostockiego spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białymstoku na kadencję na lata 2017 - 2021 powołanej dnia 14 marca 2017 r. przez Starostę Powiatu Białostockiego zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 23 ust. 3, 6 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą:

 1. RYSZARD BERENSZTEJN - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej i  Przedsiębiorczości w Białymstoku Przewodniczący PRRP
 2. KRZYSZTOF MAREK KARPIESZUK - przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku –Wiceprzewodniczący PRRP                                                        
 3. TADEUSZ PERKOWSKI - przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Podlaskiego
 4. MIROSŁAW MARKOWSKI - przedstawiciel Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność"
 5. EUGENIUSZ MUSZYC - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
 6. TAMARA TYSZKIEWICZ - WINOGRODZKA - przedstawiciel Podlaskiego Związku Pracodawców - organizacja regionalna Konfederacji Lewiatan
 7. MAŁGORZATA ZDRODOWSKA - przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 8. RYSZARD ŁAPIŃSKI - przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej
 9. IRENEUSZ JABŁOŃSKI - przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" 
 10. EUGENIUSZ IWANOWICZ - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku
 11. MAREK KRYŃSKI - przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" 
 12. MARTA SIEMIENIUK - przedstawiciel Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
 13. TOMASZ DZIURBEJKO - przedstawiciel Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego
 14. DARIUSZ PERŁO - przedstawiciel nauki, wspólny przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku i Starosty Powiatu Białostockiego.
 15. ZENON ŻUKOWSKI - przedstawiciel Zarządu Powiatu Białostockiego
Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę