Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

 • Spotkanie informacyjne - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Dnia 21 stycznia 2020 r., w siedzibie tut. Urzędu, odbyło się spotkanie dotyczące pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W spotkaniu, które umożliwiło uzyskanie informacji o zasadach ubiegania się o środki KFS, wzięli udział przedstawiciele pracodawców oraz instytucji szkoleniowych. Pracownik prowadzący spotkanie przedyskutował z...

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej"

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej", które odbędzie się 23 stycznia 2020r. o godz. 10 w sali nr 10 tut. Urzędu Pracy przy ul. Boh. Westerplatte 8 w Łapach

 • UWAGA!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca osoby bezrobotne oraz firmy do samodzielnego sporządzania Wniosków dotyczących wsparcia oferowanego przez Urząd (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne). Szczegółowe informacje są udzielane w: pokoju 306 (tel. 85-747-38-08) - dotacje na rozpoczęcie działalności, pokoju 309 (tel. 85-747-38-09) – staże, pokoju 309A (tel. 85-747-38-10) -...

 • Dyżur w Gminie Wasilków

  Dnia 23.01.2020r. w Gminie Wasilków odbędzie się dyżur pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych tutejszego Urzędu oraz przedstawiciela PFRON Oddział Podlaski. Osoby poszukujące pracy i pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat form pomocy w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami zapraszamy w godz. 10.00 - 12.00 do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7.   ...

 • Rozeznanie rynku - zapytanie do instytucji szkoleniowych dot. kosztów wybranych szkoleń

  W związku z planowaną w roku 2020 realizacją szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy, w tym w ramach bonów szkoleniowych, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się do Państwa z prośbą o: Podanie ceny przeprowadzenia szkolenia jednej osoby w niżej wymienionych szkoleniach: Kurs na prawo jazdy kat. C, Kurs na prawo jazdy kat. C+E, Kurs na prawo jazdy kat. D, Kurs na prawo jazdy kat....

 • Nabór wniosków na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Od dnia 15 stycznia 2020 r. tut. Urząd rozpoczyna nabór wniosków na: - szkolenia indywidulane, - bony szkoleniowe, - egzaminy i licencje, - studia podyplomowe (dotyczy osób poszukujących pracy powyżej 45 roku życia i pozostających w zatrudnieniu).  

 • Zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS 2020 - rozeznanie rynku

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku prosi PRACODAWCÓW z miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego o przedstawienie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wg priorytetów wydatkowania rezerwy w roku 2020.   Wypełnione formularze wg wzoru prosimy przekazać do 27.01.2020 r.: osobiście, do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1, Dział Szkoleń - pok. 311 lub ...

 • Nabór wniosków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 11 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r., w godz. 8 00 – 15 00 . Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego wpływu...

 • Informacja dotycząca naborów - staże

  W ramach ogłoszonego naboru wniosków nie przewiduje się organizacji staży między innymi w następujących zawodach : sprzątaczka, woźna, pracownik ochrony fizycznej osób i mienia (ze względu na dużą ilość ofert na rynku pracy) kierowca, przedstawiciel handlowy (ze względu na wysoką odpowiedzialność zawodową w odniesieniu do formy wsparcia).  

 • Informacja dotycząca naborów - prace interwencyjne

  W ramach ogłoszonego naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych nie przewiduje się wsparcia finansowego, obejmującego branże budowlaną oraz architektoniczną (zawody budowlane, zawody związane z projektowaniem architektoniczno – budowlanym, konstrukcyjnym i urbanistycznym). Ww. ograniczenie wynika z dużej ilości ofert na rynku pracy oraz brakiem osób bezrobotnych, z odpowiednimi kwalifikacjami, pozostających w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

NA SKRÓTY

Odnośnik do strony na facebooku Skrót
3 W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat prac interwencyjnych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją prac interwencyjnych.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją refundacji kosztów wyposażenia.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat dotacji na działalność, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją dofinansowania na działalność gospodarczą.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat bonu na zasiedlenie, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją bonu na zasiedlenie.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat staży oraz bonów stażowych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację stażu, o przyznanie bonu stażowego oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją staży i bonów stażowych.
Odnośnik do podstrony Ochrony Danych Osobowych. w tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące form podnoszenia kwalifikacji realizowanych przez tutejszy urząd w bieżącym roku, jak również dokumenty do pobrania związane z tymi formami.

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę