Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Zajęcia Warsztatowe

  Szukasz zatrudnienia, lecz nie przynosi to efektów? Wysyłasz dokumenty aplikacyjne, a pozostają  one bez odpowiedzi? Bierzesz udział w rozmowach kwalifikacyjnych, ale to inni są zatrudniani? Jeśli odpowiedziałeś chociaż na jedno pytanie twierdząco, zapraszamy Cię na zajęcia warsztatowe, które przygotowują do bardziej efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Doradcy zawodowi spróbują  Ci pomóc w rozpoznaniu trudności i...

 • Targi Edukacji i Pracy

  W dniach 21-22.03.2023 r., na Stadionie Miejskim w Białymstoku, odbyły się Targi Edukacji i Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 • Spotkanie informacyjne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, planujące założenie własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu – sala nr 310, III piętro   Spotkanie ma na celu poinformowanie o...

 • Dyżur pracowników PUP w Białymstoku i Oddziału Podlaskiego PFRON

  W dniu 29 marca 2023 r. w godz. 10.00-12.00 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców oraz osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkańców Gminy Supraśl na spotkanie do Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58   W ramach wspólnego dyżuru pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu...

 • Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY”

  Oddział Podlaski PFRON zaprasza osoby po kryzysie psychicznym do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS i CIOP.   Szczegółowe informacje w dołączonych załącznikach   ...

 • Wolontaryjny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy / Волонтерський курс польської мови для біженців з України

  Wolontaryjny kurs języka polskiego prowadzonego przez studentki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (poziom kontynuowany), skierowanego do uchodźców z Ukrainy zamieszkujących województwo podlaskie / Волонтерський курс польської мови, який проводять студенти філологічного факультету Білостоцького університету (продовжений рівень), призначений для біженців з України, які проживають у Підляському воєводстві.

 • Spotkanie nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej"

  W dniu 03.03.2023 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się spotkanie informacyjne nt. „ Dotacje na założenie działalności gospodarczej" zorganizowane we współpracy PUP w Białymstoku Filii w Łapach z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach.

 • WAŻNE! Wstrzymanie naboru na wszystkie formy wsparcia!

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w związku z dużą liczbą złożonych wniosków oraz z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy, wstrzymuje nabory na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wnioski będą przyjmowane do 17 marca 2023 r. (włącznie).

 • Targi Edukacji i Pracy 21-22.03.2023 r.

  Zapraszamy Państwa na Targi Edukacji i Pracy organizowane przez Starostę Białostockiego oraz Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

 • Giełda Pracy w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku

  W dniu 07.03.2023 r. Powiatowy Urząd Pracy, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizował stoisko informacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach V Tygodnia Nauk Technicznych.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zielona linia baner

Інформація для громадян України

Pomoc uchodźcom z Ukrainy.

ePUAP

Logo epuap

NA SKRÓTY

Odnośnik do strony na facebooku Skrót
W tym miejscu znajdują się informacje jak zalegalizować pobyt i pracę w Polsce obywateli państw trzecich. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat prac interwencyjnych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją prac interwencyjnych.
W tym miejscu znajdują się wnioski, formularze, oświadczenia obowiązujące w tut. Urzędzie. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją refundacji kosztów wyposażenia.
W tym miejscu znajdują się informacje jak zalegalizować pobyt i pracę w Polsce obywateli państw trzecich. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat dotacji na działalność, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją dofinansowania na działalność gospodarczą.
W tym miejscu znajdują się wszystkie oferty pracy jakie zostały zgłoszone do tut. Urzędu. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat bonu na zasiedlenie, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją bonu na zasiedlenie.
W tym miejscu znajdują się przydatne informacje aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy oraz informacje na temat praw i obowiązków osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat staży oraz bonów stażowych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację stażu, o przyznanie bonu stażowego oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją staży i bonów stażowych.
Odnośnik do podstrony Ochrony Danych Osobowych. w tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące form podnoszenia kwalifikacji realizowanych przez tutejszy urząd w bieżącym roku, jak również dokumenty do pobrania związane z tymi formami.

AKTUALNA PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

PRACA.GOV.PL - Przydatne informacje

Zakładanie konta organizacji i reprezentantów, wypełnianie wniosków.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Celem programu jest usprawnienie procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy poprzez wdrożenie nowej formy wsparcia, którą jest staż rekrutacyjny w miejscu pracy. Pilotaż zakłada przetestowanie nowej, nieoferowanej dotychczas przez urzędy pracy formy wsparcia...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem programu jest usprawnienie procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy poprzez wdrożenie nowej formy wsparcia, którą jest staż rekrutacyjny w miejscu pracy. Pilotaż zakłada przetestowanie nowej, nieoferowanej dotychczas przez urzędy pracy formy wsparcia...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę