Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Wydawca treści

Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych skierowany do osób bez kwalifikacji zawodowych zamieszkujących teren powiatu białostockiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę