artykuły - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Program finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę