Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

 • Spotkanie informacyjne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością

  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - spotkanie informacyjne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, planujące założenie własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie urzędu – sala nr 310, III piętro   Spotkanie ma na celu poinformowanie o...

 • Dyżur pracowników PUP w Białymstoku i Oddziału Podlaskiego PFRON

  W dniu 29 marca 2023 r. w godz. 10.00-12.00 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców oraz osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, mieszkańców Gminy Supraśl na spotkanie do Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58   W ramach wspólnego dyżuru pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu...

 • Projekt „POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY”

  Oddział Podlaski PFRON zaprasza osoby po kryzysie psychicznym do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS i CIOP.   Szczegółowe informacje w dołączonych załącznikach   ...

 • Wolontaryjny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy / Волонтерський курс польської мови для біженців з України

  Wolontaryjny kurs języka polskiego prowadzonego przez studentki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (poziom kontynuowany), skierowanego do uchodźców z Ukrainy zamieszkujących województwo podlaskie / Волонтерський курс польської мови, який проводять студенти філологічного факультету Білостоцького університету (продовжений рівень), призначений для біженців з України, які проживають у Підляському воєводстві.

 • Spotkanie nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej"

  W dniu 03.03.2023 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się spotkanie informacyjne nt. „ Dotacje na założenie działalności gospodarczej" zorganizowane we współpracy PUP w Białymstoku Filii w Łapach z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach.

 • WAŻNE! Wstrzymanie naboru na wszystkie formy wsparcia!

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w związku z dużą liczbą złożonych wniosków oraz z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy, wstrzymuje nabory na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wnioski będą przyjmowane do 17 marca 2023 r. (włącznie).

 • Targi Edukacji i Pracy 21-22.03.2023 r.

  Zapraszamy Państwa na Targi Edukacji i Pracy organizowane przez Starostę Białostockiego oraz Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

 • Giełda Pracy w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku

  W dniu 07.03.2023 r. Powiatowy Urząd Pracy, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizował stoisko informacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach V Tygodnia Nauk Technicznych.

 • NABÓR NA WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PFRON

  Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku posiada środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone w 2023 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza od dnia 1 marca 2023 r. do składania wniosków:    osoby z niepełnosprawnością zainteresowane otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w...

 • Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku

  W dniu 21 lutego 2023 r. w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku odbyło się spotkanie z uczniami ostatnich klas Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1. Pracownicy Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych poinformowali uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością o zasadach rejestracji w Urzędzie, oferowanych przez Urząd formach aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością,  a zwłaszcza o...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zielona linia baner

Інформація для громадян України

Pomoc uchodźcom z Ukrainy.

ePUAP

Logo epuap

NA SKRÓTY

Odnośnik do strony na facebooku Skrót
W tym miejscu znajdują się informacje jak zalegalizować pobyt i pracę w Polsce obywateli państw trzecich. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat prac interwencyjnych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją prac interwencyjnych.
W tym miejscu znajdują się wnioski, formularze, oświadczenia obowiązujące w tut. Urzędzie. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją refundacji kosztów wyposażenia.
W tym miejscu znajdują się informacje jak zalegalizować pobyt i pracę w Polsce obywateli państw trzecich. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat dotacji na działalność, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją dofinansowania na działalność gospodarczą.
W tym miejscu znajdują się wszystkie oferty pracy jakie zostały zgłoszone do tut. Urzędu. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat bonu na zasiedlenie, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją bonu na zasiedlenie.
W tym miejscu znajdują się przydatne informacje aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy oraz informacje na temat praw i obowiązków osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat staży oraz bonów stażowych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację stażu, o przyznanie bonu stażowego oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją staży i bonów stażowych.
Odnośnik do podstrony Ochrony Danych Osobowych. w tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące form podnoszenia kwalifikacji realizowanych przez tutejszy urząd w bieżącym roku, jak również dokumenty do pobrania związane z tymi formami.

AKTUALNA PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

PRACA.GOV.PL - Przydatne informacje

Zakładanie konta organizacji i reprezentantów, wypełnianie wniosków.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Celem programu jest usprawnienie procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy poprzez wdrożenie nowej formy wsparcia, którą jest staż rekrutacyjny w miejscu pracy. Pilotaż zakłada przetestowanie nowej, nieoferowanej dotychczas przez urzędy pracy formy wsparcia...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem programu jest usprawnienie procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy poprzez wdrożenie nowej formy wsparcia, którą jest staż rekrutacyjny w miejscu pracy. Pilotaż zakłada przetestowanie nowej, nieoferowanej dotychczas przez urzędy pracy formy wsparcia...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę