Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Aktualności

 • Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

  Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl.

 • POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w Programie  Kompleksowej Rehabilitacji    Powróć z nami do zdrowia! Powróć z nami do pracy! Do kogo skierowany jest projekt?   Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe...

 • Środki PFRON

  Informuję, że w dniu 29 marca 2021r. została podjęta Uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej...

 • Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

  Informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wznowiono przyjmowanie podań o przyjęcie do służby oraz prowadzenie wszelkich czynności realizowanych w toku już rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie...

 • UWAGA - TERMINY WIZYT W URZĘDZIE W KWIETNIU

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w związku ze stale utrzymującym się stanem epidemii, spowodowanym COVID-19, wszystkie wizyty osób bezrobotnych zaplanowane na KWIECIEŃ 2021 r. uznajemy za potwierdzone. W celu wyznaczenia terminu wizyty w kolejnych miesiącach...

 • Zostań Żołnierzem Wojska Polskiego

  Krok 1: Zarejestruj się na Portalu Rekrutacyjnym www.zostanzolnierzem.pl i wypełnij swoje dane. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień skontaktuje się z Tobą i umówi do Wojskowego Centrum Rekrutacji.   Krok 2: Przejdź postępowanie rekrutacyjne, które obejmuje...

 • Start-upy. Spotkanie on-line

  Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości,  zaprasza  do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań osoby szukające wsparcia w przekształceniu swojego pomysłu w prosperujący biznes i zamierzające założyć własną działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej. Pierwsze spotkanie już 26.03.2021, g. 10:00-12:15. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się na jakie wsparcie można liczyć, jak startup może zacząć...

 • Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego: "Cyfrowe Podlaskie" .

  Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego   Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie".   Jak załatwić...

 • Zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego, które zostały przeznaczone do sprzedaży. Ogłoszenie, wykaz składników oraz Formularz-wniosek o zakup zostały zamieszczone w załącznikach.     Załączniki Załącznik nr 1 - Wykaz składników majątku ruchomego.pdf (pdf, 203 KB) ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zielona linia baner

Sprawdź status umorzenia pożyczki

NA SKRÓTY

Odnośnik do strony na facebooku Skrót
W tym miejscu znajdują się informacje jak zalegalizować pobyt i pracę w Polsce obywateli państw trzecich. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat prac interwencyjnych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją prac interwencyjnych.
W tym miejscu znajdują się wnioski, formularze, oświadczenia obowiązujące w tut. Urzędzie. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją refundacji kosztów wyposażenia.
W tym miejscu znajdują się informacje jak zalegalizować pobyt i pracę w Polsce obywateli państw trzecich. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat dotacji na działalność, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją dofinansowania na działalność gospodarczą.
W tym miejscu znajdują się wszystkie oferty pracy jakie zostały zgłoszone do tut. Urzędu. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat bonu na zasiedlenie, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją bonu na zasiedlenie.
W tym miejscu znajdują się przydatne informacje aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy oraz informacje na temat praw i obowiązków osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy. W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat staży oraz bonów stażowych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację stażu, o przyznanie bonu stażowego oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją staży i bonów stażowych.
Odnośnik do podstrony Ochrony Danych Osobowych. w tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące form podnoszenia kwalifikacji realizowanych przez tutejszy urząd w bieżącym roku, jak również dokumenty do pobrania związane z tymi formami.

UWAGA - zmiany dt. wypłat świadczeń

Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych świadczeń będą dokonywane wyłącznie na rachunki osobiste.

UWAGA - TERMINY WIZYT W URZĘDZIE

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

AKTUALNA PROCEDURA OBSŁUGI KLIENTÓW

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

VIDEO

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę