Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

 • Spotkanie informacyjne - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Dnia 21 stycznia 2020 r., w siedzibie tut. Urzędu, odbyło się spotkanie dotyczące pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W spotkaniu, które umożliwiło uzyskanie informacji o zasadach ubiegania się o środki KFS, wzięli udział...

 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. "Dotacje na założenie działalności gospodarczej"

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej", które odbędzie się 23 stycznia 2020r. o godz. 10 w sali nr 10 tut. Urzędu Pracy przy ul. Boh. Westerplatte 8 w Łapach

 • UWAGA!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca osoby bezrobotne oraz firmy do samodzielnego sporządzania Wniosków dotyczących wsparcia oferowanego przez Urząd (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne). Szczegółowe informacje są udzielane w: pokoju 306 (tel. 85-747-38-08) - dotacje na...

 • Dyżur w Gminie Wasilków

  Dnia 23.01.2020r. w Gminie Wasilków odbędzie się dyżur pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych tutejszego Urzędu oraz przedstawiciela PFRON Oddział Podlaski. Osoby poszukujące pracy i pracodawców zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat form pomocy w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami zapraszamy w...

 • Rozeznanie rynku - zapytanie do instytucji szkoleniowych dot. kosztów wybranych szkoleń

  W związku z planowaną w roku 2020 realizacją szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy, w tym w ramach bonów szkoleniowych, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się do Państwa z prośbą o: Podanie ceny przeprowadzenia szkolenia jednej osoby w niżej wymienionych szkoleniach: Kurs na prawo jazdy kat. C, ...

 • Nabór wniosków na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Od dnia 15 stycznia 2020 r. tut. Urząd rozpoczyna nabór wniosków na: - szkolenia indywidulane, - bony szkoleniowe, - egzaminy i licencje, - studia podyplomowe (dotyczy osób poszukujących pracy powyżej 45 roku życia i pozostających w zatrudnieniu).   ...

 • Zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS 2020 - rozeznanie rynku

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku prosi PRACODAWCÓW z miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego o przedstawienie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wg priorytetów wydatkowania rezerwy w roku 2020.   Wypełnione formularze wg wzoru prosimy przekazać do 27.01.2020 r.: osobiście, do...

 • Nabór wniosków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 11 lutego 2020 r. do...

 • Informacja dotycząca naborów - staże

  W ramach ogłoszonego naboru wniosków nie przewiduje się organizacji staży między innymi w następujących zawodach : sprzątaczka, woźna, pracownik ochrony fizycznej osób i mienia (ze względu na dużą ilość ofert na rynku pracy) kierowca, przedstawiciel handlowy (ze względu na wysoką odpowiedzialność zawodową w odniesieniu do...

 • Informacja dotycząca naborów - prace interwencyjne

  W ramach ogłoszonego naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych nie przewiduje się wsparcia finansowego, obejmującego branże budowlaną oraz architektoniczną (zawody budowlane, zawody związane z projektowaniem architektoniczno – budowlanym, konstrukcyjnym i urbanistycznym). Ww. ograniczenie wynika z dużej ilości...

Wyświetlanie 1 - 10 z 391 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę