Ogólne informacje - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Ogólne informacje

Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Ma on na celu nadać nowy impuls uczeniu się przez całe życie, a także docenić wszystkie umiejętności, kompetencje, jak i wiedzę.
Europejski Rok Umiejętności ma na celu stawiać umiejętności na pierwszym miejscu, a także pomagać ludziom w zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji do wysokiej jakości miejsc pracy, jak i pomagać przedsiębiorstwom.
Do celów szczegółowych Europejskiego Roku Umiejętności należą:        
  1. propagowanie zwiększonych inwestycji w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji,
  2. zwiększenie znaczenia umiejętności poprzez ścisłą współpracę z partnerami społecznymi, publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, przedsiębiorstwami
    i organizatorami kształcenia i szkolenia,
  3. dopasowywanie aspiracji i umiejętności obywateli do możliwości na rynku pracy, zwłaszcza tych oferowanych przez transformację ekologiczną i cyfrową oraz główne sektory wymagające odbudowy po pandemii. Szczególny nacisk zostanie położony
     na aktywizację większej liczby osób na rynku pracy, w tym kobiet i osób młodych, zwłaszcza tych niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (grupa NEET),
  4. zachęcanie do podejmowania zatrudnienia osób z państw trzecich posiadających umiejętności potrzebne w UE, w tym przez zwiększenie możliwości uczenia się
    i mobilności oraz ułatwienie uznawania kwalifikacji.

Link do strony Europejskiego Roku Umiejętności
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę