Klub pracy - szkolenie z zakresu poszukiwania pracy. - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Klub pracy - szkolenie z zakresu poszukiwania pracy

Dnia 27 października 2023r. zakończyła się kolejna edycja Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Przez 3 tygodnie, 9 uczestniczek przygotowywało się do bardziej zaplanowanego i świadomego  poruszania się po rynku pracy. W związku z trwającym Europejskim Rokiem Umiejętności szczególny nacisk położono na wnikliwą analizę umiejętności i kompetencji o znaczeniu zawodowym uczestniczek.
 Program zawierał także sesje pomagające w rozwijaniu umiejętności uczenia się, myślenia o sobie w kategoriach pozytywnych i samodzielnego podejmowania decyzji. Analiza osobistych doświadczeń uczestniczek dawała szansę na rozpoznanie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych, umiejętności uniwersalnych oraz cech osobowości, które stanowią ich atuty na rynku pracy.
Były też sesje poświęcone na poznanie sytuacji na rynku pracy, wymaganiom pracodawców oraz sposobom rekrutacji stosowanych przez firmy. Omawiano zagadnienia związane z przedsiębiorczością. Dużo czasu poświęcono na bezpośredni kontakt z pracodawcą – rozmowa kwalifikacyjna i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
Uczestniczki miały też szansę na zweryfikowanie posiadanej wiedzy w praktyce. Sesje dotyczące radzenia sobie ze stresem i zachowań asertywnych przeprowadzono przy wsparciu doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Praktycznych wskazówek dotyczących zasad rekrutacji i selekcji dostarczyła osoba zajmująca się pozyskiwaniem pracowników w jednej z agencji zatrudnienia, a możliwości nabycia nowych umiejętności w systemie szkolnym i zalety kształcenia ustawicznego zaprezentowała przedstawicielka firmy Cosinus.
Wszystkim kończącym szkolenie życzymy wytrwałości w dążeniu do zmiany swojej sytuacji zawodowej.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę