Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU informuje, że: 
 • dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy.
 • dnia 31 grudnia 2019r. (wtorek), Urząd będzie czynny od 7:30 do 15:30.

Aktualności

 • Spotkanie w Podlaskim Oddziale PFRON.

  W dniu 05.12.2019 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Białymstoku z osobami niepełnosprawnymi ze stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok EINDHOVEN. Pracownik naszego urzędu omówił  działania realizowane przez PUP na rzecz aktywizacji zawodowej  oraz społecznej  osób z niepełnosprawnościami. Na pytania członków stowarzyszenia odnośnie problemów z jakimi...

 • Zaproszenie do udziału w grupowych poradach zawodowych w Filii PUP w Łapach

  PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w zaplanowanych na I kwartał 2020r. zajęciach grupowego poradnictwa zawodowego

 • Planowane porady grupowe na I kwartał 2020 roku

  Zapraszamy do skorzystania z udziału w zajęciach warsztatowych w I kwartale 2020 roku. Bliższych informacji udzielają doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok.210

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Filii PUP w Łapach

  Wzorem ubiegłych lat Filia PUP w Łapach jako jeden z partnerów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowała i zrealizowała działania wspierające i promujące przedsiębiorczość, świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

 • VI Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

  W dniu 26 listopada 2019 roku w budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyły się VI Targi Pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami zorganizowane przez Fundację Aktywizacja. Partnerem wydarzenia został Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. W Targach wzięli udział pracodawcy, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele Urzędów. Targi umożliwiły uzyskanie informacji...

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 18 - 22.11.2019 r. - nasze działania

  W trakcie XII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, odbywającego się w tym roku pod hasłem „Biznes bez barier", zorganizowaliśmy w naszym Urzędzie konsultacje dla pracodawców oraz osób bezrobotnych. Podczas rozmów z zainteresowanymi, przybliżane były informacje co do możliwości pozyskania w urzędzie pracy - bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto pracodawcy, planujący...

 • „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą w ramach sieci EURES"

  W dn. 15.11.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne: „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą w ramach sieci EURES" . Spotkanie poprowadził Doradca EURES z WUP w Białymstoku.

 • ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FILII PUP W ŁAPACH 18-22.11.2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach po raz kolejny przyłącza się do inicjatywy jaką jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i zaprasza w dniach 18-22 listopad 2019r. do udziału w zaplanowanych działaniach.

 • Spotkania w szkołach podstawowych - promocja szkolnictwa zawodowego i technicznego

  W dniu 02 października 2019 r. odbyła się, zorganizowana z inicjatywy Starosty Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego, Konferencja - „Zaplanuj swoją przyszłość", w swym założeniu odnosząca się do problemu niedopasowania między popytem a podażą na pracowników. Była ona jednocześnie wstępem do dalszych działań w ramach inicjatywy – promocji szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów ostatnich klas szkół...

 • Spotkanie z cudzoziemcami

  W dniach 29.10.2019 r. oraz 05.11.2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zorganizowano spotkanie informacyjne z cudzoziemcami, zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne. W  jego trakcie zapoznano uczestników spotkania z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych, zasadami korzystania z ofert pracy, sposobami poszukiwania pracy oraz  możliwościami poszerzania lub zmiany posiadanych kwalifikacji w ramach szkoleń...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

NA SKRÓTY

Odnośnik do strony na facebooku Skrót
3 W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat prac interwencyjnych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją prac interwencyjnych.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją refundacji kosztów wyposażenia.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat dotacji na działalność, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją dofinansowania na działalność gospodarczą.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat bonu na zasiedlenie, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją bonu na zasiedlenie.
Skrót W tym miejscu znajdują się podstawowe informacje na temat staży oraz bonów stażowych, aktualne wiadomości dotyczące prowadzonych naborów wniosków o organizację stażu, o przyznanie bonu stażowego oraz dokumenty do pobrania niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie. Dodatkowo zamieszczone są dane kontaktowe pracowników urzędu zajmujących się realizacją staży i bonów stażowych.
Odnośnik do podstrony Ochrony Danych Osobowych. w tym miejscu znajdują się ogólne informacje dotyczące form podnoszenia kwalifikacji realizowanych przez tutejszy urząd w bieżącym roku, jak również dokumenty do pobrania związane z tymi formami.

Okres realizacji programu: 01.05.2019 r. - 31.12.2019 r. W II kwartale 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Celem programu...

Okres realizacji programu: 01.04.2019 r. - 31.12.2019 r. Realizacja programu umożliwi uczestnikom uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie umiejętności praktycznych, co ma docelowo pomóc w wejściu na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia. Partnerami programu są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz...

Celem programu jest aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Okres realizacji programu: 01.05.2019 r. - 31.12.2019 r. W II kwartale 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Celem programu...

Okres realizacji programu: 01.04.2019 r. - 31.12.2019 r. Realizacja programu umożliwi uczestnikom uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie umiejętności praktycznych, co ma docelowo pomóc w wejściu na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia. Partnerami programu są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz...

Celem programu jest aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

  Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę