Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU informuje, że: 
dzień 24 GRUDNIA 2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.


Dniem pracy Urzędu będzie 08 GRUDNIA  2018r. (sobota).
 

Aktualności

Spotkanie informacyjne EURES

W dniu 11.12.2018 r. odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z doradcą EURES  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Osobom zainteresowany przedstawiono informacje nt. sieci EURES, jak poszukiwać pracy poprzez wybrane strony internetowe. Jakie...

Spotkanie w Podlaskiej Izbie Rolniczej

W dniu 03.12.2018 r., odbyło się spotkanie w Podlaskiej Izbie Rolniczej, w którym uczestniczyli: przedstawiciele Izby, sołtyski z terenu województwa podlaskiego, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Celem spotkania było przybliżenie informacji o programach i możliwych formach wspierania rolników oraz podmiotów gospodarczych, działających w...

Wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na I kwartał 2019 r. w Filii PUP w Łapach

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w zajęciach grupowego poradnictwa zawodowego.

Wykaz planowanych porad grupowych na I kwartał 2019 roku

Zapraszamy do skorzystania z zajęć warsztatowych, które mają na celu ułatwienie osobom poszukującym zatrudnienia efektywnego funkcjonowania na rynku pracy

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicę.

Ostatnie bony na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że jeszcze tylko dwie osoby bezrobotne , których zatrudnienie jest uzależnione od zdobycia kwalifikacji i mają nie więcej niż 30 lat, miejsce zamieszkania na terenie powiatu białostockiego, wykształcenie max. średnie mogą ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego. W ramach tego bonu możliwe jest sfinansowanie nawet kilku kursów, których ukończenie umożliwi podjęcie...

Europejskie Dni Pracodawców - podsumowanie

W dniach 05 – 16 listopada 2018 r. odbyły się na terenie państw Unii Europejskiej – Europejskie Dni Pracodawców, będących jednocześnie jednym z komponentów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, który miał na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W obecnej sytuacji na rynku pracy niezwykle istotne jest podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby poszukujące pracy i dostosowywanie ich do aktualnych...

Ogłaszamy nowy nabór wniosków na staże i prace interwencyjne, skierowany do osób powyżej 30 roku życia!

Informujemy, że z dniem 10 grudnia 2018 r. rozpoczynamy nowy nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego...

Nowy nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej!

W terminie od 26 listopada do 7 grudnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ...

Już ruszamy! Nabór na prace interwencyjne, staże i bony stażowe na 2019 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 10 grudnia 2018 r. otwiera rekrutację wniosków o wsparcie w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
UE-kolumna
Zatrudnianie cudzoziemców

Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

Celem programu jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez podniesienie ich umiejętności zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego...

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

Celem programu jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez podniesienie ich umiejętności zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego...

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę