Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU informuje, że: dzień 22 STYCZNIA 2018 r. (Poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy za święto 06 stycznia 2018r. przypadające w sobotę.

Aktualności

Jak zatrudnić cudzoziemca - zmiany od 01 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). 15 grudnia 2017 w Dzienniku Ustaw ukazały się Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Prosimy się z nimi zapoznać. Rozporządzenie Ministra Rodziny,...

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 01.01.2018 r. zapraszamy Pracodawców na spotkanie informacyjne w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 do sali 310 (III piętro). Informacje i zapisy pod numerem telefonu - 85 747 38 76, 85 747 38 79.

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 19 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r., w godz. 7 30 – 15 00 . Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego...

Rekrutacja wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dn. 15 stycznia 2018r. do dn. 28 lutego 2018r. otwiera rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" . Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dot. realizacji przedsięwzięcia działania projektu skierowane są do młodych osób bezrobotnych do 30 roku życia,...

Rekrutacja wniosków w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (IV)” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dn. 15 stycznia 2018r. do dn. 28 lutego 2018r. otwiera rekrutację wniosków o wsparcie w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020). Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dot. realizacji przedsięwzięcia działania projektu skierowane są do osób...

Rozpoznanie dot. zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2018 r.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się przez nasz Urząd o rezerwę Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest uzyskanie informacji o zapotrzebowaniu na takie środki od Pracodawców.   W związku z tym prosimy PRACODAWCÓW z miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego o przedstawienie wg wzoru zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia 26.01.2018 r.   Wypełnione formularze można...

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - WAŻNE !

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina, iż nabór wniosków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia został zakończony z dn. 1 listopada 2017 r.   Zgodnie z art. 150g. ust. 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065) umowy z...

Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w miesiącu styczniu 2018 r. nie będą przyjmowane: - Wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne, - Wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminów, - Wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Dyżury w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dla dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie stanowiska pracy wznowione zostaną z chwilą przyjęcia do realizacji pierwszych wniosków na wyżej wymienione formy wsparcia. Prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej PUP.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017   Dnia 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,...

  Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (III)"   Oś priorytetowa I Osoby młode...

Projekt: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę