Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na III kwartał 2018 r. w Filii PUP w Łapach

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z wsparcia w formie grupowego poradnictwa zawodowego.

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że ulotki rozprowadzane na jego terenie nie są redagowane przez PUP, a zawarta w nich oferta nie należy do katalogu usług urzędu. Ponadto fakt skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy, nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania bezzwrotnej dotacji na...

Aktualizacja informacji dot. naboru wniosków na prace interwencyjne i refundację kosztów wyposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 28 maja 2018 roku zamyka  nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy na następujące formy wsparcia: Prace interwencyjne , Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy . W związku z powyższym ostatnie wnioski będą przyjmowane...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach we współpracy z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą nt: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”, które odbędzie się 29.05.2018 r. (wtorek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Inkubatora...

Spotkanie informacyjne nt. " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę" w Filii PUP w Łapach

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy podjęciem zatrudnienia za granicą Filia PUP w Łapach w dn. 18.05.2018 r. zorganizowała spotkanie pn. „ Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”.

Uwaga! Zmieniają się zasady naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 22 maja 2018 r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków z Funduszu Pracy będzie prowadzony na stworzenie 10 stanowisk pracy tylko dla osób długotrwale bezrobotnych* .   Przyjmowanie wniosków,...

Aktualizacja informacji dot. przyjmowania Wniosków na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 18 maja 2018 r. wznawia nabór wniosków na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"...

Staż w ramach "Programu 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu partnerskiego „Program 30+" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, skierowanego do osób ...

Uwaga! Zmieniają się zasady naboru wniosków na zorganizowanie stażu w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od dnia 21 maja 2018 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy będzie prowadzony na zorganizowanie stażu tylko dla osób długotrwale bezrobotnych...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę"

PUP w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane legalnym zatrudnieniem za granicą na spotkanie pt. " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą", które odbędzie się 18.05.2018 o godz. 10.00 w pok. nr 10 tut. Urzędu

Wyświetlanie 11 - 20 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę