Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Aktualności

Środki PFRON-Program wyrównywania różnic

     Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP Białystok jako bezrobotne lub poszukujące pracy...

Zmiany w organizacji szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 4 lipca 2018 r. przyjmuje jedynie WNIOSKI O PRZYZNANIE BON SZKOLENIOWEGO od osób bezrobotnych, spełniających łącznie niżej wymienione warunki: są w wieku do 30 roku życia, posiadają maksymalne wykształcenie średnie, zamieszkują na terenie powiatu białostockiego...

Dodatkowy nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku pok. 301, III piętro, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w dniach od 16 lipca 2018 r....

Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES

W dniu 26.06.2018 r. odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Ogłaszamy nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 2 do 20 lipca 2018 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy...

Aktualizacja informacji dot. przyjmowania Wniosków na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Przypominamy o prowadzonym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 15.06.2018 r. kończy się nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków z Funduszu Pracy...

Rusza uzupełniający nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej!

Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2018 r. rusza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego...

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat - skorzystaj z bonu na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania...

Dyżur pracowników PUP w Urzędzie Gminy Poświętne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza mieszkańców gminy Poświętne na dyżur pracowników Filii PUP w Łapach, który odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem w dniu 07 czerwca 2018r., w godz. 10 – 12.

Wyświetlanie 11 - 20 z 257 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę