Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane są w pok. 311 (III piętro PUP)

tel.  85 747 38 79
        85 747 38 76           
e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

Aktualności

Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES

Zapraszamy na spotkanie informacyjne " Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES"

Aktualizacja informacji dot. przyjmowania Wniosków na bon na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Przypominamy o prowadzonym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach FP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 15.06.2018 r. kończy się nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków z Funduszu Pracy...

Rusza uzupełniający nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej!

Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2018 r. rusza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego...

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat - skorzystaj z bonu na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania...

Spotkanie z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku

       Podczas spotkania w dniu 12.06.2018r. pracownicy Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych poinformowali uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością o możliwościach skorzystania z  form pomocy oferowanych przez PUP Białystok w zakresie aktywizacji zawodowej.  Uczestnicy spotkania uzyskali szczegółowe informacje o zasadach rejestracji w Urzędzie, korzystania z pośrednictwa pracy i...

Dyżur w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UwB

W dniu 05.06.2018 r., odbył się kolejny już nasz dyżur w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku. W jego trakcie pracownik PUP w Białymstoku odpowiadał na pytania zainteresowanych dot.: rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, możliwości poszerzenia swoich kwalifikacji przy wsparciu Urzędu a także ofert pracy. Dodatkowo, w trakcie rozmowy, omówiono aktualną sytuacją...

Dyżur pracowników PUP w Urzędzie Gminy Poświętne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach zaprasza mieszkańców gminy Poświętne na dyżur pracowników Filii PUP w Łapach, który odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem w dniu 07 czerwca 2018r., w godz. 10 – 12.

Zmiany dotyczące naboru wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że kończy się nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy na...

Wykaz planowanych porad grupowych na III kwartał 2018 roku

Zapraszamy do skorzystania z zajęć warsztatowych organizowanych przez doradców zawodowych w III kwartale 2018 roku

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę