Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 311 (III piętro PUP) w godz. 1000 - 1400
tel.  85 747 38 79, 85 747 38 76,      e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

UWAGA: nowe druki oświadczeń oraz wniosków znajdują się: dokumenty do pobrania

Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się 2018”

Inwestujesz w rozwój pracowników? Wdrażasz nowe rozwiązania w firmie? Wypromuj swoje przedsiębiorstwo jako „Organizacja ucząca się 2018"   Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w IV edycji konkursu pt. „Organizacja ucząca się 2018" skierowanego do pracodawców z województwa podlaskiego inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na...

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 "Bądź architektem swojego szczęścia"

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywa się w dniach 15-21.10.2018 r. pod hasłem "Bądź architektem swojego szczęścia". Jak co roku, zapraszamy do skorzystania z propozycji przewidzianych do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia

Rozpoznanie dotyczące zapotrzebowania na środki KFS na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku prosi PRACODAWCÓW z miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego o przedstawienie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego wg priorytetów ich wydatkowania w roku 2019 .   Wypełniony formularz prosimy przekazać do 31.10.2018 r.: osobiście, do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1, Dział Szkoleń - pok. 307 lub pocztą...

Zaproszenie do udziału w działaniach w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Filii PUP w Łapach

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach, przyłączając się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji OTK, zaprasza wszystkie osoby chętne, a szczególnie osoby bezrobotne i poszukujące pracy do udziału w zaplanowanych spotkaniach informacyjnych i warsztatowych w dniach 15- 19.10.2018r.

Ogłaszamy uzupełniający nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Informujemy, że w terminie 15 – 26 października 2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Ostatnie bony na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że osoby bezrobotne, których zatrudnienie jest uzależnione od zdobycia kwalifikacji i mają nie więcej niż 30 lat, miejsce zamieszkania na terenie powiatu białostockiego, wykształcenie max. średnie mogą ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego. W ramach tego bonu możliwe jest sfinansowanie nawet kilku kursów, których ukończenie umożliwi podjęcie pracy....

Rusza uzupełniający nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej!

Informujemy, że w terminie 15 – 26 października 2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego...

Nabór wniosków o bon na zasiedlenie został zamknięty!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż z dniem 09 października 2018 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Dyżury w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że od dnia 02.10.2018r. zostaną wznowione dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dla dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie stanowiska pracy.

Jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonych 30 lat - skorzystaj z bonu na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon, w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania w wysokości max. 9 040 zł.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
UE-kolumna
Zatrudnianie cudzoziemców

Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

Celem programu jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez podniesienie ich umiejętności zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego...

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych obejmująca przygotowanie do pracy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych instytucjach okołorolniczych...

Celem programu jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych poprzez podniesienie ich umiejętności zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego...

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę