Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


OGŁOSZENIE

Zatrudnianie cudzoziemców
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 102
(wejście od strony ZDZ, na parterze)
w godzinach 10:00 - 14:00
.
tel.        85 747 38 79
    85 747 38 76           
e-mail:  zatrudnianie.cudzoziemcow@bialystok.praca.gov.pl

Aktualności

Rusza nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 4 maja 2018 roku rusza nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy...

Rekrutacja uzupełniająca na bony stażowe w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 23 kwietnia 2018 r. wznawia rekrutację wniosków o przyznanie bonu stażowego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV). W związku z powyższym od dnia 23 kwietnia 2018 r. o przyznanie bonu stażowego mogą się ubiegać wyłącznie: 1 osoba długotrwale bezrobotna, 1 osoba nienależąca do...

Dyżur w Biurze Karier Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 18.04.2018 r., w siedzibie Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku odbył się dyżur pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Był on okazją do rozmów ze studentami, w trakcie których przybliżano informacje w zakresie interesujących ich zagadnień. Omawiano m.in.: sprawy związane z rejestracją w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, wsparciem w postaci możliwości odbycia stażu u pracodawcy, przysługującymi...

Aktualizacja dotycząca naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektów EFS

Informujemy, że z dniem 18 kwietnia 2018 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" PO WER...

Targi Edukacji i Pracy

W dniu 12 kwietnia 2018 r., pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Punkt Pośrednictwa Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – Targach Edukacji i Pracy pod hasłem „Mój zawodowy plan na przyszłość". Targi odbyły się w  Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku i skierowane były do uczniów szkół...

Bezpłatne szkolenia w MCK w Łapach

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łapach zaprasza na bezpłatne szkolenia.

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że ulotki rozprowadzane na jego terenie nie są redagowane przez PUP, a zawarta w nich oferta nie należy do katalogu usług urzędu. Ponadto fakt skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy, nie stanowi gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Urząd zachęca do...

Jesteś zainteresowany założeniem własnej firmy? Przypominamy o naborze wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków EFS!

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2018 przyjmowane są wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w wysokości do 25.000,00 zł, w ramach projektów PO WER i RPOWP...

Spotkanie informacyjne dla pracodawców

W dniu 05.04.2018r. w siedzibie tutejszego Urzędu odbyło się spotkanie poświęcone promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W trakcie spotkania pracownik Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych tutejszego Urzędu omówił zasady refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, utworzonego ze środków PFRON. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Podlaskiego Oddziału Państwowego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Zatrudnianie cudzoziemców

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami (Powiatowymi Urzędami Pracy): Augustowskim, Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Moniecki, Sejneńskim, Siemiatyckim, Sokólskim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim zostało zawarte Porozumienie nr...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet inwestycyjny...

  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Projekt „Program 30+" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
fax:  85 747 38 61
NIP: 966-059-06-10
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach

 
ul. Boh. Westerplatte 8, ( budynek internatu LO – I p.)
18-100 Łapy
e-mail: bibila@praca.gov.pl
fax :85 715 54 94      

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę